Xem Nhiều 12/2022 #️ Son Môi Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 19 Trend | Ngandieuuoc.com

Xem Nhiều 12/2022 # Son Môi Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Son Môi Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 mới nhất trên website Ngandieuuoc.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Một cuộc khảo sát năm 1951 cho thấy hai phần ba thiếu nữ thoa son môi.

A 1951 survey revealed that two-thirds of teenage girls wore lipstick.

WikiMatrix

Lượng nhỏ son môi (khoảng 10 mg) có thể dẫn đến sự so sánh tốt trong TLC.

For instance, a small amount of lipstick (approximately 10 μg) could lead to good comparisons in Thin Layer Chromatography.

WikiMatrix

Son môi chích điện của cô á?

Your lipstick taser?

OpenSubtitles2018.v3

Ẩm thực Anh, son môi đen, nhưng tôi không bao giờ đùa về một câu chuyện hay.

English cuisine, black lipstick, but I will never make a joke about a good story.

OpenSubtitles2018.v3

Làm gì có son môi ở đây?

There is no lipstick!

OpenSubtitles2018.v3

Năm 2014 và đầu năm 2015 son môi màu nude đang trở thành mốt vô cùng phổ biến.

In 2014 and early 2015 nude lipsticks were coming up to be incredibly popular.

WikiMatrix

Son môi màu trắng hoặc gần như trắng đã phổ biến trong những năm 1960.

White or nearly white lipstick was popular in the 1960s.

WikiMatrix

1 chổ lý tưởng để tớ cất cái son môi.

Great for holding my lipstick.

OpenSubtitles2018.v3

“Đó cũng là những gì tôi nghĩ,” anh nói khi lau son môi đỏ của cô khỏi mép.

“That’s what I thought,” he said as he wiped her red lipstick from the corner of his mouth.

Literature

Son môi?

Lipstick.

OpenSubtitles2018.v3

Cô muốn nói là có một người trong bọn chúng thoa son môi?

You mean to tell me one of them guys is wearing lipstick?

OpenSubtitles2018.v3

Làm thế nào mà son môi dính đc vào môi?

How come lipstick sticks to lips?

QED

Đầu tiên là tờ báo, và giờ, son môi?

First the newspaper… and now, lipstick?

OpenSubtitles2018.v3

Nhiều màu sắc và kiểu loại son môi tồn tại.

Many colors and types of lipstick exist.

WikiMatrix

Ichiban, son môi dành cho nam giới.

Ichiban, lipstick for men.

OpenSubtitles2018.v3

Son môi này được sơn gần đây.

This lipstick’s been applied recently.

OpenSubtitles2018.v3

Hắn đang sử dụng son môi kiểm soát tâm trí.

He’s using lipstick mind control.

OpenSubtitles2018.v3

Ơ, son môi chảy kìa.

Uh, lipstick’s bleeding.

OpenSubtitles2018.v3

Họ lấy son môi của tôi mất.

They’re gonna take my lipstick.

OpenSubtitles2018.v3

Những nhóm nhạc rock như Ronettes và Shirelles đã đại chúng hóa son môi trắng.

Rock groups such as the Ronettes and the Shirelles popularized white lipstick.

WikiMatrix

Trước đó, son môi còn được làm tại nhà.

Prior to this, lipstick had been created at home.

WikiMatrix

Một số son môi cũng là chất dưỡng môi, để gia tăng màu sắc và độ ẩm.

Some lipsticks are also lip balms, to add color and hydration.

WikiMatrix

* Son môi

* Lipstick

EVBNews

Son môi của em.

Your lipstick.

OpenSubtitles2018.v3

Một số son môi của Mỹ có chứa chì .

Some lipsticks made in the U.S. contain lead .

EVBNews

Phấn Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

So we were thrilled to learn that the theme of this year’s district convention would be “God’s Prophetic Word.”

jw2019

Bây giờ trong trang này, màu trắng là viên phấn và viên phấn này lấy từ biển ấm.

Now, in this slide the white is chalk, and this chalk was deposited in a warm ocean.

ted2019

Cả hai nhóm cần phấn chấn lên.

Both groups should take courage.

jw2019

Mọi người trong gia đình chúng tôi đều đã phải phấn đấu nhiều để giữ đức tin.

Everyone in our family has had to put up a hard fight for the faith.

jw2019

Chúng tôi đều rất phấn khích.

You know, so we’re all excited.

OpenSubtitles2018.v3

Sau đó, nhờ có thánh linh ban thêm sức họ phấn chí, đảm nhận trách nhiệm rao giảng cách dạn dĩ, giúp nhiều người nhận được sự bình an của Đức Chúa Trời.

They boldly tackled their preaching assignment, helping many to attain godly peace.

jw2019

Trước nhiều lo lắng về tương lai, một số người phấn đấu để lấy lại thăng bằng, dù sau nhiều năm ly hôn.

Plagued by anxiety over their future, some have struggled to regain their balance —even years after the divorce.

jw2019

Khi chấp nhận lời mời này, tôi đã tự thấy mình khám phá ra những điều mới mẻ và đầy phấn khởi trong quyển sách này mặc dù tôi đã đọc nó nhiều lần trước đó.

As I have accepted this invitation, I have found myself discovering new and exciting things in this book even though I have read it many times before.

LDS

Bước đột phá trong công thức của ông là “chất nền và bột màu trong một”; theo truyền thống, một diễn viên đã trang điểm với mỹ phẩm chất nền dầu/chất mềm da, sau đó dùng phấn để giảm độ phản chiếu và đảm bảo rằng nó sẽ không phai mờ.

The breakthrough in his formula was the first “foundation and powder in one”; traditionally, an actor was made up with an oil/emollient-based make-up, which was then set with powder to reduce the reflection and ensure it would not fade or smudge.

WikiMatrix

Tôi cũng học được bài học là không bỏ cuộc khi phấn đấu chống lại bất cứ khuynh hướng nào làm chúng ta nản lòng.

(1 Thessalonians 5:8) I have also learned not to give up in the fight against any tendency to become discouraged.

jw2019

Nó bắt đầu khi một hạt phấn dính vào đầu nhụy của lá noãn, cấu trúc sinh sản cái của một bông hoa.

It begins when a pollen grain adheres to the stigma of the carpel, the female reproductive structure of a flower.

WikiMatrix

Năm 2011, protein collagen đã được thu hồi từ một mẫu vật Prognathodon humerus có niên đại vào kỷ Phấn trắng.

In 2011, collagen protein was recovered from a Prognathodon humerus dated to the Cretaceous.

WikiMatrix

Blendina Muca trải qua thời thơ ấu của đời mình phấn đấu với tình trạng y khoa mà được gọi là tật lác mắt hoặc lé mắt.

Blendina Muca spent the early years of her life struggling with a medical condition known as strabismus, or crossed eyes.

LDS

Ông giữ tổ ong ở đó để thụ phấn cho hoa đào mà cuối cùng trở thành các quả đào to, ngon ngọt.

He kept beehives there to pollinate the peach blossoms that would eventually grow into very large, delicious peaches.

LDS

Thành phần thường gồm galena; malachit; than gỗ hoặc bồ hóng, phân cá sấu; mật ong; nước được thêm vào để giữ phấn côn trơn chảy.

Often composed of galena; malachite; and charcoal or soot, crocodile stool; honey; and water was added to keep the kohl from running.

WikiMatrix

Tôi đang rất phấn khích.

I am so excited.

worldbank.org

Hãy luôn luôn tập trung, giống như các loài ong mật tập trung vào những bông hoa để hút nhụy hoa và phấn hoa.

Stay focused, just like the honeybees focus on the flowers from which to gather nectar and pollen.

LDS

Jobs có vị trí được cho là một trong những người quan trọng nhất trong lĩnh vực công nghệ phục vụ cá nhân cuối những năm 70 và hiện nay – danh hiệu rất khó để phấn đấu trong thời kỳ đổi mới công nghệ như vậy .

Jobs has arguably positioned himself as one of the most important people in personal technology between the late-1970s and today – a difficult title to strive for during such a technologically innovative time period .

EVBNews

(Tháng 7) Tại sao cần phải chuẩn bị để vun trồng sự phấn khởi trong thánh chức rao giảng?

(July) Why is preparation essential for building up enthusiasm in the field ministry?

jw2019

Mathilde vô cùng phấn khởi vì sắp được tham dự Hội Thiếu Nữ, nhưng nó không hoàn toàn biết chắc là phải trông mong điều gì.

Mathilde was excited about going into Young Women soon, but she wasn’t quite sure what to expect.

LDS

Phấn, đất sét phấn.

Chalk, chalky clay.

OpenSubtitles2018.v3

Josie chạy tới phòng khách, phấn khởi để tập đọc bản thông báo của nó.

Josie ran to the living room, excited to rehearse her script.

LDS

Anh Brems trở nên phấn khởi, và nắm lấy đôi tay tôi, đặt chúng lên đầu ông.

Brother Brems became excited and, taking my hands, placed them on his head.

LDS

Họ tăng cường hoạt động rao giảng hơn bao giờ hết và đạt được kết quả rất phấn khích.

They have intensified their activity in the field as never before and with thrilling results.

jw2019

(Cô-lô-se 2:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:7, 8; 2 Phi-e-rơ 1:12) Tương tự thế, chúng ta đừng để ý những nhược điểm của anh em, mà hãy chú ý đến những đức tính tốt và những phấn đấu thành công của họ trong việc tiếp tục đứng vững và tôn vinh Đức Giê-hô-va.

(Colossians 2:5; 1 Thessalonians 3:7, 8; 2 Peter 1:12) Let us similarly focus, not on the weaknesses of our brothers, but on their fine qualities and their successful fight to remain steadfast and honor Jehovah.

jw2019

Mật Hoa Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Con lớn hút mật hoa vào ban ngày.

Adults nectar at flowers during the day.

WikiMatrix

Hủy quá trình thụ phấn và lấy mật hoa.

Aborting pollination and nectar detail.

OpenSubtitles2018.v3

Khi trưởng thành, chúng ăn mật hoa, nhất là thistles, balsamroot, và phlox.

As an adult, it eats flower nectar, preferring thistles, balsamroot, and phlox.

WikiMatrix

They feed on mật hoa nhiều loài hoa khác nhau, bao gồm các loài Centaurea, Carduus và Knautia.

They feed on the flower nectar of various flowers, including Centaurea, Carduus and Knautia species.

WikiMatrix

Nhiều loài bị thu hút bởi hoa nhiều mật hoa.

Many insect species are attracted to the flowers.

WikiMatrix

Và khi nó lấy mật hoa, hoa không cảm thấy bị bỏ bê.

And when it takes the nectar, the flowers don’t feel shortchanged.

ted2019

Đó là cựa mật hoa.

These are nectar spurs.

QED

Hãy suy nghĩ điều này: Chim ruồi không lãng phí sức cho việc hút mật hoa.

Consider: The hummingbird does not waste energy by sucking a flower’s nectar into its mouth.

jw2019

Họ có thể nói, ” Tôi có một ít mật hoa.

They might say, ” I’ve got a bit of nectar.

QED

Và chúng cũng thu gom mật hoa, và cái đó tạo nên mật ong mà chúng ta ăn.

And they’re also collecting nectar, and that’s what makes the honey that we eat.

QED

Con ong được thiết kế để hút mật hoa, mang phấn hoa đến cây khác để thụ phấn.

Bees are designed to extract nectar and to take one flower’s pollen to another plant for fertilization.

jw2019

Dơi môi ống mật Hoa.

The tube- lipped nectar bat.

QED

Rất nhiều mật hoa nằm ở dưới đáy ống sáo dài của mỗi bông hoa.

A pool of delicious nectar lies at the bottom of each flower’s long flute.

QED

Hỡi sự tinh khiết của Mật hoa.

O Pure of Essence Our Dearly Beloved

QED

Các con bướm Eastern Pygmy-Blue thu thập mật hoa từ hoa của loài này.

Eastern pygmy-blue butterflies collect the nectar from its flowers.

WikiMatrix

Chúng bay nhanh và thường hút mật hoa trên các vòm cây trong rừng.

They are fast fliers, often feeding on flowers of the forest canopy.

jw2019

(Video) Tường thuật viên: Dơi môi ống mật Hoa.

(Video) Narrator: The tube-lipped nectar bat.

ted2019

Chúng hút mật hoa of various flowers, but mainly Silene acaulis.

They feed on flower nectar of various flowers, but mainly Silene acaulis.

WikiMatrix

Hoa Grevillea là một yêu thích truyền thống của thổ dân vì ngọt mật hoa.

Grevillea flowers were a traditional favourite among Aborigines for their sweet nectar.

WikiMatrix

Adults feed on the mật hoa của loài Leucanthemum.

Adults feed on the nectar of Leucanthemum species.

WikiMatrix

Con ong sống nhờ ăn mật hoa.

The bee depends on the blossom for the nectar it needs for nourishment.

jw2019

Chỉ có duy nhất mật hoa là ăn được bởi con người.

The fruit is eaten by people.

WikiMatrix

Chúng hút mật hoa, bao gồm petunia.

They feed on flower nectar, including petunias.

WikiMatrix

Mật hoa như là một nguồn thực phẩm có một số lợi ích cũng như những thách thức.

Nectar as a food source presents a number of benefits as well as challenges.

WikiMatrix

Người Làm Đẹp Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023

Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của những người làm đẹp lòng Ngài.

God answers the prayers of individuals pleasing to him.

jw2019

Chúa Giê-su nói rằng người thu thuế là người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Jesus said that the tax collector was the one pleasing to God.

jw2019

Sách Khải-huyền chứa nhiều lời khuyên cho những người muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

The book of Revelation contains much counsel for those who want to please God.

jw2019

Sau này, khi nhà vua biết được rằng Mạc-đô-chê chưa được tưởng thưởng về công trạng đó, thì vua hỏi quan tể tướng Ha-man về cách tốt nhất để tôn vinh người làm đẹp lòng vua.

Later, when the king learned that nothing had been done to honor Mordecai for that deed, he asked his prime minister, Haman, how best to honor the one in whom the king had found delight.

jw2019

Giống Anthony, một số người có thể dâng mình vì ham muốn làm đẹp lòng người khác hơn là muốn làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va.

Like Anthony, some may have made a dedication more out of a desire to please others than out of a desire to please Jehovah.

jw2019

Việc chúng ta làm chứng tốt về mình không có nghĩa là làm ra vẻ hay trở nên “các người kiếm cách làm đẹp lòng người ta”.

Recommending ourselves to others does not mean putting on a pretense or becoming “men pleasers.”

jw2019

Nếu một người làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va mà còn phạm tội nặng đến thế, thì chúng ta không nên thất vọng những khi vấp phải sai lầm hoặc thậm chí lỗi nghiêm trọng dù đã cố hết sức để tránh phạm lỗi.

If a man so agreeable to Jehovah’s heart was capable of such serious sins, we need not despair if, despite our best efforts, we at times err or even make big mistakes.

jw2019

Nó thỏa mãn ước muốn cơ bản của con người là thích làm đẹp và mặc đồ mới.

It fills a basic human desire to look presentable and have something new to wear.

jw2019

Cảm tạ Đức Giê-hô-va và Người Tôi Tớ làm đẹp lòng Ngài!

All Thanks to Jehovah and His Approved Servant!

jw2019

Con bé có thể học làm người tốt đẹp hơn mà.

She can learn to be better.

OpenSubtitles2018.v3

Hai người làm thành cặp đẹp đôi.

You two make a nice couple.

OpenSubtitles2018.v3

Người Tôi Tớ làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va

Jehovah’s Approved Servant

jw2019

Giải thích rằng tài liệu này sẽ giúp một người biết cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Explain that this information will help one learn how to please God.

jw2019

Vào tháng Mười Một năm 2006, Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle Choir được trao tặng một giải thưởng được đặt theo tên Mẹ Teresa để vinh danh bà bằng cách ghi nhận “các thành quả của những người làm đẹp thế giới, nhất là trong những lãnh vực tôn giáo, công lý xã hội và nghệ thuật.”

In November 2006, the Mormon Tabernacle Choir was presented with an award named in her honor, recognizing “the achievements of those who beautify the world, especially in the fields of religion, social justice, and the arts.”

LDS

Ông ý thức rằng quan hệ tình dục với vợ người khác không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

He was aware that having sexual relations with another man’s wife would be displeasing to God.

jw2019

Khi nghe chính Cha ngài trên trời nói về ngài như là người Con làm đẹp lòng Cha, chắc hẳn đức tin của Giê-su được vững vàng hơn.

Hearing his heavenly Father speak of him as His approved Son must have strengthened Jesus’ faith.

jw2019

14 Những người muốn làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va và muốn hưởng ân phước của Nước Trời phải tránh thờ hình tượng trong bất cứ hình thức nào.

14 Those desiring to please Jehovah and enjoy Kingdom blessings avoid idolatry in any form.

jw2019

(Ga-la-ti 1:10) Chúng ta không thể nào nhượng bộ trước áp lực của người đồng lứa chỉ để làm đẹp lòng người ta.

(Galatians 1:10) We simply cannot give in to peer pressure and become men pleasers.

jw2019

Ông bị giết bởi anh trai Cansignorio (1359-1375), người đã làm đẹp thành phố bằng cung điện, cung cấp cho nó aqueducts và cầu, và thành lập kho bạc nhà nước.

He was killed by his brother Cansignorio (1359–1375), who beautified the city with palaces, provided it with aqueducts and bridges, and founded the state treasury.

WikiMatrix

Thượng Đế tạo cho ta những gian nan để thử thách ta và mọi thứ Người làm đều tốt đẹp

God sends us trials to test us and everything he does is good.

OpenSubtitles2018.v3

Dù sao, Kinh Thánh cũng thừa nhận thế gian có sức cám dỗ rất mạnh, ngay cả đối với những người muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.—2 Ti-mô-thê 4:10.

After all, the Bible acknowledges that the world can be powerfully enticing —even to a person who wants to please God. —2 Timothy 4:10.

jw2019

là làm cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn và làm ra những chiếc ôtô mà mọi người đều có thể mua được.

But my great grandfather, Henry Ford, really believed that the mission of the Ford Motor Company was to make people’s lives better and make cars affordable so that everyone could have them.

QED

(Ephesians 4:17-19; 5:3, 4) “More than all else that is to be guarded,” says God’s Word, “safeguard your heart, for out of it are the sources of life.”

jw2019

Họ làm đẹp thành tích người khác làm cho người đó có vẻ là một võ sĩ giỏi, bất bại.

And they build someone’s record to make them look like a great, undefeated boxer.

OpenSubtitles2018.v3

Hẳn những người muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ không tìm sự hướng dẫn nơi xã hội loài người, ý thức rằng quan điểm của xã hội này bị ảnh hưởng bởi Ma-quỉ.

Of course, those who want to please God do not look to the world for guidance, recognizing that it reflects the thinking of its ruler, the Devil.

jw2019

Bạn đang xem bài viết Son Môi Trong Tiếng Tiếng Anh / 2023 trên website Ngandieuuoc.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!